København den 28. marts 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Amager SK
Lørdag den 18.04.2020 
Kl. 11.00 i Sundbyøster Hallens café

Amagerbrogade 189, 2300 København S
OBS! Vi følger selvfølgelig myndighedernes retningslinjer og kan dermed blive nødsaget til at flytte generalforsamlingen - En ny indkaldelse vil i dette tilfælde blive sendt ud.

 

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent

3.    Bestyrelsens beretning

4.    Kassererens beretning

Herunder budget og kontingent fastsættelse

5.    Indkomne forslag

6.    Valg til bestyrelsen

·      En formand for en 2-årig periode

o   Louise Haucke Bøgeskov Nielsen genopstiller

·      Tre bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode

o   Mia Nielsen udtræder af bestyrelsen der skal findes en som afløser først for 1 år 

o   Charlotte Melton genopstiller ikke skal findes en ny på en 2 årig periode

o   Poul-Jesper Hansen genopstiller

o   Morten Lindkjær ønsker at opstille til bestyrelsen

·      En/to revisorer for en 1-årig periode

7.    Evt.

Der vil blive serveret vand, sodavand, kaffe og te til generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Kun stemmeberettigede medlemmer kan vælges til bestyrelsen.
(Ifølge klubbens vedtægter §6 st. 7)

Til generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 1 måned, stemmeret.

For medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder, har forældre eller værge stemmeret på medlemmets vegne.

Stemmeret er efter følgende stemmetildeling: En stemme pr. medlem.
(Ifølge klubbens vedtægter §6 st. 3)

 

 

Klubbens nuværende kontingentsatser kan ses på klubbens hjemmeside: www.amagersk.dkunder Klubben - Kontingenter

 

Klubbens øvrige vedtægter kan ligeledes læses på klubbens hjemmeside: www.amagersk.dkunder Klubben – Vedtægter.

Med sportslige hilsner

Bestyrelsen i Amager SK